5 ammattia, joissa voit vaikuttaa tuloihisi suoraan

Valtaosassa ammatteja tienaat tuntipalkkasi verran, ja omiin tuloihin voi vaikuttaa hyvin vähän. Ylityöt, palkankorotukset ja lisät voivat nostaa palkkaa, mutta palkkaa ei tienaa enemmän tai vähemmän työpanoksen mukaan. On kuitenkin ammatteja, joissa oma työnteko voi parantaa niistä saatavaa palkkaa. Lähes kaikki tällaiset työt ovat kaupan alalla.

Kiinteistövälittäjä

Kiinteistövälittäjät käärivät kaupoista provikan, joka parantaa heidän palkkaansa. He ottavat asunnonmyyntejä hoidettavakseen, esittelevät asuntoa potentiaalisille asiakkaille ja sen mentyä kaupaksi, he perivät palveluistaan provision, joka riippuu yleensä asunnon myyntihinnasta.

Koska asuntojen myynnissä liikkuvat isot rahasummat, on kilpailu alalla kovaa. Asuntoja esitellään paljon viikonloppuisin ja iltaisin, joten kiinteistövälittäjät joutuvat usein työskentelemään silloin, kun muut ovat vapaalla. Neuvottelut sekä näytöt on hoidettava silloin, kun asiakkaalle parhaiten sopii. Tämä vaatii asiakaspalveluasennetta alalle aikovilta.

Asunnon ostaminen tai myyminen on tärkeä vaihe elämässä ja iso päätös, johon liittyy paljon tunteita. kiinteistövälittäjältä vaaditaankin hieman tunneälyä, joka auttaa havaitsemaan asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä elämäntilanteen. Mikäli asuntoa esimerkiksi myydään kuolemantapauksen tai avioeron vuoksi, myyjän on hyvä olla tietoinen, vaikka tietoa ei yleensä viedä ostajalle saakka.

Välittäjän työhön liittyy myös muita vastuita. Asunnon ostamiseen liittyy velvollisuuksia ja vastuita, ja kiinteistövälittäjän on otettava esimerkiksi selvää kohteen mahdollisista remonteista. Raha-asiat kuuluvat kuitenkin pankille eivätkä välittäjälle. On pankin asia arvioida, onko ostajalla varaa hankkia asunto, vaikka periaatteessa on välittäjällekin turhaa työtä esitellä kalliita asuntoja ostajalle, jolla on epärealistiset uskomukset maksukyvystään.

Kiinteistövälittäjäksi pääsee koulutuksen kautta, mutta monella välittäjällä on taustanaan vain elämänkokemus ja muu koulutus. Alaa ei säännellä erityisen tarkasti. Tärkeintä alalla ovat bisnesvainu, asiakaspalveluasenne ja äly. Välittäjien palkkiot vaihtelevat firmasta riippuen. Välittäjät saavat tulospalkkauksen lisäksi myös kilometrikorvauksia ja kiinteää kuukausipalkkaa.

Kiinteä kuukausipalkka on yleensä hyvin pieni, esimerkiksi noin 1000 euroa on mahdollinen palkka. Välitysfirma perii osan myyntihinnasta, ja välittäjälle jää ehkä kolmasosa palkkiosta. Mikäli myyjä tekee paljon kauppaa, hänen osuutensa voi nousta kuitenkin jopa korkeammaksi. Provision suuruus riippuu paikkakunnasta ja firmasta; esimerkiksi pääkaupunkiseudulla se voi olla 2,5—4 %. Jos asunnon hinta on siis esimerkiksi 200 000, ja välitysfirma ottaa 3,7 % palkkion, välittäjälle jää noin 1,2 % eli 2400 euroa. Progressiivinen provisio voi kuitenkin parantaa tienestejä.

Mitä kalliimmalla hinnalla asunnot saa myytyä, sitä paremman maineen välittäjä saa. Toisaalta 10 000 eurosta saattaa välittäjälle jäädä käteen vain 120 euroa, joten tuhansien eurojen hintaeroilla ei välttämättä välittäjän kannalta ole suurta väliä, ja halvat asunnot on helpompi myydä. Tuloerot ovatkin alalla suuret, sillä eri välittäjillä on erilaisia palkkioita ja myyntistrategioita. Parhaiten tienaavat voivat tienata 70 000—300 000 euroa, mutta huonoimmat palkat liikkuvat 20 000 euron tienoilla. Huonoimpia puolia työssä onkin se, ettei voi olla varma siitä, millaisia tuloksia milloinkin tekee.

Puhelinmyyjä

Puhelinmyyjä on tunnetuimpia provisiopalkattuja ammatteja. Kuten kiinteistövälittäjillä, yleensä myös puhelinmyyjillä on palkassaan kiinteä perusosa, jonka lisäksi he saavat tietynsuuruisen provision myymistään tuotteista tai palveluista.

Puhelinmyyjät saattavat työskennellä hyvinkin erilaisten tuotteiden ja palveluiden parissa. Lehtimyyjät, vakuutusmyyjät ja liittymämyyjät ovat monille tutuimpia, mutta saattavat myös toimia B2B-pohjalta, eli myydä palveluita toisille yrityksille, tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Puhelinmyynti on hyvin välitöntä ja vaistonvaraista työtä. Ihmiset suhtautuvat myyjiin yleensä negatiivisesti, joten vaikutus on tehtävä jo heti alussa. Myyjän onkin osattava kuulostella ihmisten mielentilaa ja sopeuttaa myyntipuheensa siihen sopivaksi. Työ vaatii sinnikkyyttä, hyviä hermoja ja itsevarmuutta; myyjä ei saa lannistua kieltäytymisistä huolimatta. Kaupanalan kokemus voi olla avuksi, mutta ihmissuhdetaidot ja elämänkokemus voivat myös tarjota korvaamattomia eväitä työssä pärjäämistä varten.

Pohjapalkka telemarkkinoijalle lähtee yleensä noin 8 eurosta kuukaudessa. Provisiot puolestaan vaihtelevat yleisimmin 10—30 % välillä. Provisio saattaa olla kiinteä tuotekohtainen summa tai prosentuaalinen osuus kaupan hinnasta. Yritys kannattaa valita huolella: Suomessa työskentelee monia maineikkaita alan toimijoita, mutta myös huijausyrityksiä tulee välillä vastaan.

Pörssimeklari

Osakemeklareita on vähemmän kuin ennen, mutta ammatti houkuttelee edelleen etenkin sijoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Elokuvissa osakemeklarit ovat ihmisiä, jotka puvut päällä soittavat useita puheluita näyttöjen ympäröiminä. Tällainen työympäristö on kuitenkin jo osa menneisyyttä, sillä tiedonvälitys käy nykyään viestipalveluiden kautta ja osakekauppa on muuttunut tekniikan kehittymisen ja yksityissijoittamisen myötä. Meklarit puolestaan työskentelevät kaupankäynnin tai asiakaspalvelun parissa. Heidän asiakkaitaan ovat lähinnä isot kansainväliset instituutiot.

Meklarin on ymmärrettävä markkinoita ja osattava kertoa niiden tilanteesta asiakkaalle. Instituutioiden tekemät sijoitukset ovat suuria, joten työ on vastuullista. Osakemeklari auttaa kauppojen järjestämisessä; he etsivät myyjiä sekä ostajia ja luovat markkinoita. Mikäli esimerkiksi instituutio haluaa myydä prosentin jostain osakekannasta, mutta sopivaa ostajaa ei ole valmiina, osakemeklarin on löydettävä ostaja. Kaupoista meklari saa provision. Meklarilta vaaditaan pelisilmää ja hienovaraisuutta, sillä hän ei saa puhua kaupoista liian avoimesti, ettei tietoja voida käyttää myyvää yritystä vastaan. Lisäksi on oltava hyvä numeroiden kanssa ja siedettävä painetta.

Meklariksi päästäkseen on läpäistävä pörssin järjestämä tentti ja täytettävä muitakin vaatimuksia. Hakijan on oltava välittäjän palveluksessa ja hänellä on oltava kokemusta arvopaperikaupasta. Aiemmat rahoitusalan opinnot ovat hyvä pohja, ja kansainvälistä kokemusta arvostetaan alalla. Osakemeklarit tienaavat peruspalkkaa ja saavat myynnistä provision, joka on useimmiten kiinteä summa.

Automyyjä

Automyyjät työskentelevät auto- ja autovarustekaupoissa myyntitehtävissä. Heidän on usein myytävä autojen lisäksi myös muita tuotteita, kuten vakuutuksia. Myyjiltä edellytetään asiakaspalvelutaitoja, tulosvastuullisuutta sekä teknistä ymmärrystä autoista. Hänen on myös ymmärrettävä rahoituksen päällä, vaikkei se olekaan hänen vastuullaan. Esimerkiksi lainojen yhdistäminen pankissa voi helpottaa autolainan ottamista.

Myyjät myyvät usein sekä käytettyjä että uusia autoja, mutta he saattavat erikoistua yhteen tai muutamaan automerkkiin. Tiettyihin merkkeihin keskittyneet liikkeet voivat esimerkiksi vaatia erikoistumista, ja se voikin tuoda hyvät tulot esimerkiksi yritysmyynnin kautta.

Myyjän on selvitettävä asiakkaan tarpeet ja löydettävä auto, joka vastaa niihin parhaiten, ja osattava kertoa auton ominaisuuksista houkuttelevasti asiakkaalle. Myyjä myös neuvottelee hinnasta ja sopimuksesta; hän kertoo rahoitusvaihtoehdoista, myyntiehdoista, huoltosopimuksista sekä vakuutuksista. Tinkiminen kuuluu usein autokauppaan, joten on hyvä osata tinkiä asiakkaan kanssa. Mitä alemmas hinta laskee, sitä pienempi on myyjän saama provisio. Provisio on yleensä 0—300 euroa riippuen yrityksestä ja autosta.

Automyyjä hoitaa myös paperityöt, rekisteröinnin ja vakuutukset, mikäli kaupat syntyvät, ja luovutettaessa annetaan myös luovutuspaperit. Vaikka automyynti on tärkeä osa työtä, siihen kuuluu myös usein paljon oheistehtäviä, kuten autojen vuokrausta, varaosapalveluita, huoltotoimintaa ja vakuutuksia.

Muut myyntineuvottelijat

Myyntiedustajia on monilla aloilla. Esimerkiksi rakennusalalla ovelta ovelle -myynti on tärkeä osa markkinointia ja myyntiä, ja myyntiedustajille on kysyntää. Suoraan kuluttajille myyminen on jo kuitenkin harvinaisempaa, ja valtaosa myyntityöstä tapahtuu B2B-myyntinä eli yritysmarkkinointina. Yritysten välisissä kaupoissa liikkuvat usein isot rahat, joten myyjäkin voi päästä hyville palkoille. Yritykset ovat usein myös avoimempia tarjouksille, joten myyntityötä pidetään miellyttävämpänä.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI