Kannattaako ryhtyä lainan takaajaksi?

Pikavippi heti ja lainaa heti tilille tarjouksia nähdään runsaasti nykyään ja ne ovat suosittu lainaustapa. Kaikilla ei kuitenkaan ole yksin mahdollisuutta saada lainaa, sillä jokainen rahalaitos ja pankki asettaa hakijoille omat kriteerit. Takaajan avulla on mahdollista saada lainaa heti tilille, oli varsinainen hakija kuka tahansa, mutta tähän ei kannata ihan pienistä syistä lähteä, eikä huolettomin mielin.

Lainan takaaminen on vakava taloudellinen velvollisuus, sillä jos lainan ottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, on takaajan tehtävä tämä. Sen takia kannattaa tutustua tarkasti mahdollisiin riskeihin, mitkä liittyvät lainan takaamiseen.

Mitä lainan takaajan täytyy tehdä?

Takaaja vastaa siitä että lainan ottaja, yleensä ystävä tai perheenjäsen, maksaa lainansa ajallaan takaisin, tai hoitaa ne itse. Täysi vastuu lainan maksusta on takaajalla ja lainan antanut taho voi periä nämä yhdenkin myöhästyneen lainamaksun jälkeen takaajalta. Jotkut lainan tarjoajat siirtävät lainan takaajan tilille, eikä sille henkilölle, joka lainan alun perin otti, joten rahojen siirtäminen varsinaiselle lainaajalle voi myös jäädä omalle kontille. Jos taas lainaaja maksaa kaiken ajallaan, ei takaajan tarvitse tehdä mitään.

Miksi tarvitaan takaaja?

Takaaja tarvitaan usein sen takia, että lainan varsinaisella hakijalla on huono taloudellinen tilanne, tai esimerkiksi luottotiedot on menetetty. Sama pätee tilanteissa, joissa lainaaja hakee hyvin suurta summaa, mihin omat tulot eivät yksinään riitä välttämättä. Näin lainan antajalla on mahdollisuus saada rahat takaisin luotettavammalta henkilöltä, kuin lainan varsinaiselta ottajalta.

Kuka voi olla takaaja?

Takaajalle asetetaan erilaisia vaatimuksia, riippuen siitä minkälainen rahalaitos on kyseessä. Tietenkin takaajan tulee olla täysi-ikäinen ja luottotiedot kunnossa pitävä henkilö, joka pystyy maksamaan lainan takaisin. Yleisimpiin vaatimuksiin sisältyy esimerkiksi asunnon omistaminen, korkeampi ikä ja kokoaikainen työpaikka.

Mitä riskejä takaamiseen liittyy?

Isoin riski on se, että alkuperäinen lainan ottaja ei maksa lainaa takaisin ja tässä tapauksessa takaaja kustantaa sen omasta pussista. Sen takia kannattaa olla täysin varma siitä henkilöstä, jolle laina taataan, jotta he pystyvät maksamaan lainan ajallaan. Mahdollinen takaisinmaksu tulee myös hyväksyä, mikäli lainan ottaja ei sitä maksa, eli tähän pitää olla varaa.

Näkyykö laina luottotiedoissa?

Mikäli laina maksetaan ajallaan takaisin, luottotietoihin ei voi tulla merkintää. Takaajan luottotiedot tulee kuitenkin olla kunnossa ennen takaajaksi ryhtymistä, joten ne tarkastetaan ennen lainan ottoa kaikissa tapauksissa. Jos lainan ottaja ei maksa lainaa takaisin, eikä takaaja suostu sitä maksamaan, tulee siitä merkintä takaajan luottotietoihin.

Voiko takauksesta perääntyä myöhemmin?

Lainan takaaminen on voimassa siihen asti, kunnes laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Kun laina on otettu, ei sopimusta voida enää purkaa, se päättyy vasta takaisinmaksuun.

Mitä jos lainan maksuihin ei ole varaa?

Jos takaajakaan ei pysty maksamaan lainaa takaisin, siirtyy lainan antaja, eli pankki tai muu rahalaitos, perimään summaa oikeusteitse. Tämä voi tuoda luottotietojen menetyksen, oikeuskuluja ja jopa omaisuuden menetyksen. Sen takia ei missään nimessä kannata ottaa lainaa heti ihan pienistä syistä, tai lähteä sitä takaamaan kenelle tahansa.

Takaaminen on siis hyvä keino auttaa ystävää tai perheenjäsentä joka sitä tarvitsee, kunhan tiedetään että maksukyky on kunnossa. Jokainen tekee virheitä ja jos luottotiedot on joskus menetetty, ei se tarkoita ettei henkilö olisi luottamuksen arvoinen nykyään. Toisaalta takaajaksi ryhtyminen sellaiselle henkilölle, joka ei lainaa maksa takaisin, voi johtaa isoihin riitoihin ja jopa välien katkeamiseen.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI