Menestyvien milleniaalien salaisuudet

Monesti milleniaalien – tai Y-sukupolven – eli 2000-luvulla täysi-ikäisyytensä saavuttaneiden raha-asioiden hoitoa kritisoidaan. Heidän kuvaillaan ottavan liikaa velkaa, säästävän liian vähän tai sijoittavan liian varovaisesti. Y-sukupolven taloudellisesta tilanteesta on huolestuttu jopa hyvinvoivissa länsimaissa. The Guardian selvitti Y-sukupolven taloustilannetta kahdeksassa hyvinvointivaltiossa ja sai selville, että tämän sukupolven tulotaso on pudonnut matalimmalle mitä se on koskaan teollisen rauhanajan yhteiskunnassa ollut. Nuorten aikuisten ja vanhempien, jo eläkkeelle jäävien, sukupolvien välinen kuilu näyttää tuon selvityksen mukaan vain kasvaneen entisestään. Tämän sukupolven tulevaisuutta ei kuvata ruusuisena.

Mikä on totuus milleniaalien kulutustottumuksista?

Koko totuus ei kuitenkaan liene näin negatiivinen. Schwab suoritti Yhdysvalloissa, joka kuului The Guardianin selvityksessä olleiden maiden joukkoon, Modern Wealth Index -kyselyn. Tämän kyselyn tulosten perusteella voimme maalata milleniaaleille – ja koko yhteiskunnalle – hieman optimistisempaa tulevaisuudennäkymää. Jopa 31 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista milleniaaleista oli laatinut itselleen taloudellisen suunnitelman ja kirjannut siihen taloudelliset tavoitteensa. Vain 20 prosenttia X-sukupolven edustajista (38 – 53 -vuotiaista) vastasi samoin. Milleniaalit sanoivat myös kirjanneensa ylös säästötavoitteensa ja hakeneensa asiantuntijoiden apua useammin kuin X-sukupolven edustajat.

Totuus on, että milleniaalit ovat ottaneet paljon velkaa. Suurin osa tästä näyttää olevan opintolainaa tai luottokorttivelkaa. NBC Newsin raportin mukaan velkaantuneiden milleniaalien osuus on 75% koko sukupolvesta. Noin kolmannes näistä velkaantuneista nuorista aikuisista koettaa maksaa pois yli $30 000:n suuruista velkaa. Velan takia moni päätyy pitkittämään säästösuunnitelmiaan, olipa kyse sitten asunnon ostamisesta, eläkesäästöistä tai perheen perustamisesta. Säästöjen aikaansaaminen onkin milleniaaleille suurempi haaste kuin se oli aiemmille sukupolville.

Milleniaaleille tärkeintä on tämä hetki

Y-sukupolven tulevaisuuden suunnitelmia eivät varjosta ainoastaan velat: pitkän tähtäimen suunnitelmilla tuntuu olevan heille vähemmän arvoa kuin lähitulevaisuudessa olevilla mahdollisuuksilla. Merkittävien hankintojen tai kokemuksien arvo näyttäytyy suurempana kuin eläkeiän riittävä elintaso.
Monet milleniaalit myöntävätkin, että lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttaminen on heille tärkeämpää kuin säästäminen tulevaisuutta varten. Tasokas illallinen, lomamatka tai pieni hemmottelu, nähdään kaiken siihen laitettavan rahan arvoisena. Schwab -kyselyssä jopa 87% vastasi olevansa valmiita sijoittamaan rahaa hienoon illalliseen, vaikka taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Milleniaalit eivät olleet yhtä halukkaita luopumaan elämäntavastaan säästääkseen tulevaisuuden tavoitteita varten kuin aiemmat sukupolvet.

Milleniaaleilla on aikaa

Yksi asia on vielä milleniaalien puolella: aika. Heillä on vielä mahdollisuus saavuttaa asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Siksi on olennaista käyttää tämä aika parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Suunnittele menestyäksesi

Kuulutko niiden milleniaalien joukkoon, jotka ovat luoneet taloudellisen suunnitelman? Mikäli kuulut, oletko jakanut tavoitteet kuukausi- ja viikkotasolle, niin että tiedät kuinka paljon rahaa sinulla on päivittäin käytettävissäsi? Jos et, nyt on hyvä aika tehdä niin.

2. Maksa velkasi pois niin pian kuin mahdollista

Tee omaan maksukykyysi sopiva maksusuunnitelma, johon pystyt sitoutumaan joka kuukausi. Aloita velkojen lyhentäminen luottokorttisaldoista, sillä kuukausittainen vähimmäismaksujen maksaminen koituu korkojen takia ennen pitkää kalliiksi. Maksa aluksi niin suuria eriä kuin mahdollista, jotta saat velkasummaa vähennettyä. Näin velan osuus jokaista maksusummaa kohden on suurempi ja korkojen osuus on pienempi.

3. Luo hätävarakassa

On hyvä luoda joustonvaraa rakentamalla erillinen hätävarakassa yllättäviä tilanteita varten. Aseta tavoitteeksesi luoda ainakin kolmen kuukauden menoja vastaava hätävara, jotta äkilliset hätätilanteet eivät pääse heiluttamaan taloudellista tilannettasi yhtä helposti.

4. Ryhdy sijoittajaksi.

Nykyiset säästötilit eivät oikeastaan kasvata varallisuuttasi, sillä korot ovat hyvin matalia. Mahdollistaaksesi parhaan tuoton rahoillesi sinun on oltava valmis ottamaan riskejä. Koska sinulla on vielä aikaa eläkkeelle jäämiseen, nyt on otollinen aika sijoittamiselle. Sijoitusneuvojat suosittelevatkin, että mitä nuorempana sijoittamisen aloittaa, sitä suuremman riskin (ja mahdollisen tuoton) voi ottaa. Tutustu tarkoin eri sijoitusmuotoihin ja mieti, kuinka suuren riskin olet yöuniasi menettämättä valmis ottamaan.

5.Sijoita asioihin, joilla on sinulle merkitystä

Milleniaalien halu sijoittaa mieluummin kokemuksiin kuin materiaaliin tukee tätä periaatetta. Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat yleensä suurempaa tyytyväisyyttä sekä merkityksellisyyden tunnetta sijoittaessaan kokemuksiin materiaalistyen hankintojen sijaan. Sijoita kuitenkin viisaasti, äläkä laita kaikkia rahojasi tämänhetkisiin kokemuksiin. Oman asunnon hankkiminen ja perheen perustaminen ovat myös hyvin merkittäviä kokemuksia. Investoi niihin. Tarvitset miellyttäviä, merkityksellisiä kokemuksia myös eläkeiässäsi. Talleta osa varoistasi sitä varten.

Säästämällä voit pitää yllä elämäntapaa, jossa voit elämäsi eri vaiheissa sijoittaa arvostamiisi asioihin ja kokemuksiin. Vaikka nykyisin onkin helppoa saada pikavippi ilman pankkitunnuksia, on aina edullisinta rahoittaa nuo tavoitteet säästöjen avulla.

6. Ryhdy säästämään eläkettä varten

66% milleniaaleista ei ole aloittanut eläkesäästämistä. Nyt on kuitenkin oikea aika, sillä milleniaalilla on vielä aikaa saada kasaan kiitettävä eläkekassa. Pakollinen työeläkevakuutus on hyvä pohjakassa, mutta vapaaehtoinen eläkesäästäminen antaa mahdollisuuden haluamaasi elämäntapaan myös eläkkeelle jäätyäsi. Halusitpa sitten matkustella tai hankkia talviasunnon etelän lämmöstä, nyt on aika toimia tuon unelman vision toteuttamiseksi. Tutustu eri sijoitus- ja säästötileihin sekä muihin mahdollisiin sijoituskohteisiin. Mitä aiemmin aloitat, sitä suurempi tuotto sinun on mahdollista saada sijoituksillesi.

Millainen on menestyvän milleniaalin profiili?

Bank of America:n tekemän kyselyn mukaan:

  • 63 % milleniaaleista säästää
  • 59 % heistä kokee olevansa taloudellisesti vahvoilla
  • 73 % niistä milleniaaleista, jotka ovat laatineet budjetin, noudattaa sitä joka kuukausi
  •  Millenniaalit osaavat pitää puolensa työpaikalla
  •  80 % niistä milleniaaleista, jotka ovat pyytäneet palkankorotusta viimeisen kahden vuoden aikana, ovat myös sen saaneet
  • Verrattuna aiempiin sukupolviin suurempi osa milleniaaleista asuu vielä vanhempiensa kanssa
  • Jotkut milleniaalinaiset eivät ole saavuttaneet samanlaista uramenestystä kuin esimerkiksi heidän äitinsä tai aiemman sukupolven edustajat
  • Milleniaalien kokemukseen kuuluvat lisääntyvä epätasa-arvo ansiotulojen suhteen, asuntojen hintojen nousu sekä pienempi mahdollisuus vaikuttaa tuloihinsa

Milleniaalit hyödyntävät teknologiaa

Olipa kyse sitten säästämisestä, sijoittamisesta tai luottokorttimaksuista, ne on asetettu toimimaan automaattisesti. Milleniaalit pysyvät perillä budjetoinnista ja säästämisestä älypuhelimen sovellusten avulla.

“Vanhemmat” milleniaalit osoittavat vastuullisuutta

Kolmenkymmenen ikävuoden ylittäneet milleniaalit ovat varmempia omasta taloudellisesta tilanteestaan kuin nuoremmat milleniaalit. Nuoremmat puolestaan ovat optimistisempia omien raha-asioidensa suhteen ja käyttävät enemmän rahaa valmisaterioihin, kauneus- ja vaatetuskuluihin kuin vanhemmat milleniaalit.

Vanhemmat milleniaalit sen sijaan keskittyvät kotiin ja lapsiin liittyviin hankintoihin. Myös säästämisessä ja sijoittamisessa heijastuu sama vanhemman vastuu. Menestyvät milleniaalit ovat niitä, jotka ovat tietoisesti säästäneet tulevaisuutta, omaa asuntoa ja perheen perustamista varten.

He ovat ottaneet oppia aiemmilta sukupolvilta

Uuden sukupolven menestyjät eivät ole keksineet uutta kaavaa menestykselle, vaan tekevät juuri samoja asioita kuin aiemmin menestyneet sukupolvet. He säästävät tai sijoittavat 10% tuloistaan, kokoavat eläkesäästöjä, eivät ylitä omaa maksukykyään ja ovat varautuneet yllättäviin tilanteisiin hätävarakassan avulla. Jotkut heistä ovat jopa menestyneempiä kuin vanhempansa.

Menestyksen avaimet eivät siis ole uusia, vaan aiemmilta sukupolvilta perittyjä. Monet milleniaalit seuraavatkin aiempien sukupolvien esimerkkiä raha-asioidensa suunnittelussa. Milleniaaleille avautuu kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia tekniikan kehityksen ja innovaation myötä. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne saattaa joiltakin osin luoda heille epäedullisia asetelmia, aika on milleniaalien puolella. Tämän hetken voi hyödyntää parhaiten sen tarjoamiin kokemuksiin sijoittamalla ja samanaikaisesti mahdollistamalla, että saatavillasi on sinulle tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa. Siksi jokaisen milleniaalin kannattaa keskittyä luomaan taloudellinen suunnitelma ja noudattaa budjettia, ryhtyä säästäjäksi tai sijoittajaksi ja suunnata näin voimavaroja myös tulevaisuuteen. Näin menestyksen perintö saadaan siirrettyä myös seuraavalle sukupolvelle.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI