Mitkä piirteet yhdistävät menestyviä ihmisiä?

Menestys ei tule itsestään, ja jokainen menestystä kaipaava varmasti miettii, mikä erottaa heidät menestyvistä ihmisistä. Menestys näkyy hyvänä taloudellisena toimeentulona, vakaana elämäntilanteena ja unelmien toteuttamisena, mutta toisaalta se voi merkitä erilaisia asioita eri ihmisille. Voisi kuitenkin sanoa, että menestys on omien haaveiden toteuttamista ja pärjäämistä. On muutamia piirteitä, jotka auttavat menestymään niin uralla kuin elämässä yleensäkin.

Riskinotto

Epäonnistuminen on menestymisen vastakohta, mutta tästä huolimatta lähes kaikki menestyvät ihmiset ovat ottaneet elämässään useita riskejä ja epäonnistuneet. Vaikka moni kuvittelee, että menestys on yhtä nousukiitoa, asia ei ole näin. Riskin ottaminen voi päättyä onnistumiseen tai epäonnistumiseen, ja epäonnistuneesta yrityksestä voi seurata uusi, järkevämpi yritys hieman viisaammin konstein. Menestys ei yleensä tule helpolla, vaan se voi olla hyvinkin kova ja kivinen tie.

Jokaiselle tulee joskus epäonnistumisia ja toisinaan kontrolli voi olla pahastikin hukassa. Moni esimerkiksi pitää laskuhäiriömerkintää lähes maailmanloppuna, tai useat kertyneet pikavipit voivat jarruttaa menoa. Menestyvä ihminen kuitenkin pyrkii yli vastoinkäymisistä. Esimerkiksi lainojen yhdistäminen asuntolainaan voi olla hyvä ratkaisu, jonka jälkeen voi suunnitella uudelleen taloutensa ja oppia tekemistään virheistä.

Onkin tärkeää oppia virheistä ja siirtyä eteenpäin. Monet antavat virheiden määrittää elämäänsä ja persoonaansa negatiivisella tavalla, mutta menestyjät luovat nahkansa uudelleen ja ammentavat epäonnistumisista pärjätäkseen tulevaisuudessa paremmin.

Työnteko

Menestyneet ihmiset tekevät enemmän ja kovemmin töitä. Kun käyttää riittävästi aikaa ja vaivaa päämääränsä saavuttamiseen, saavuttaa sen ennen pitkää. Harva on luonnonlahjakkuus missään asiassa, joten ei kannata luovuttaa, vaan käyttää riittävästi aikaa ja energiaa omien taitojen kehittämiseen ja haluamallaan tiellä etenemiseen. Menestyjät ovat motivoituneita työskentelemään päämääriensä eteen – usein he tekevät enemmän kuin pienimmän mahdollisen työmäärän. Tämä auttaa heitä saamaan haluamansa, mutta myös jättää heistä hyvän kuvan muille ihmisille.

He valitsevat omat polkunsa

Menestyjä tietää, että on itse oman onnensa seppä. Hän ei tyydy tarjottuihin tilaisuuksiin vaan etsii parempaa, ja luo tarvittaessa itse omat tilaisuutensa. Jos haluaa jotain, sitä pitää tavoitella, sillä tilaisuutta odottava saattaa joutua odottamaan ikuisesti. Menestyjät käyttävät aikansa päämääriensä edistämiseen ja tarttuvat ennakkoluulottomasti uusiin tilanteisiin.

Autenttisuus ja itsenäiset valinnat tarkoittavat usein oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä ja riskien ottamista. Oman tien valitessaan oppii paljon, ja vastaan tulee myös monia uusia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Oma tie voi löytyä uudelle paikkakunnalle tai ulkomaille lähtemällä, yrittäjänä, uutta alaa opiskelemalla tai kokeilemalla aivan uutta elämäntapaa. Menestyjillä ei ole tekosyitä, jotka estäisivät heitä toteuttamasta haluamiaan asioita, vaan he raivaavat tiensä kohti unelmiaan. Menestyminen onkin jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä.

Sopeutumiskyky on myös tärkeää oman tiensä kulkemisen kannalta. Kun on liian tottunut omiin tapoihinsa ja rutiineihinsa, ei välttämättä huomaa elämän tarjoamia mahdollisuuksia parantaa tilannetta tai osaa hyödyntää yllättäviä tilanteita. Nopea sopeutuminen uuteen tilanteeseen sen sijaan auttaa näkemään sen tarjoamat mahdollisuudet ja muuttamaan kaikenlaiset tilanteet edukseen.

Lisäksi oman tien kulkeminen vaatii myös vastuunottoa. Jotta pärjäisi omillaan, ei voi odottaa komentoja ja ohjeita muilta ihmisiltä, vaan otettava itse ohjat käsiin ja kannettava vastuut päätöksistään. Tämä tarkoittaa päätösten tekemistä huolellisesti, mutta myös erehdyksistä oppimista. Vastuu pakottaa kasvamaan – kuten monet tuoreet vanhemmatkin saattavat todeta. Sitä ei kannata vältellä, vaan kääntää se edukseen.

He eivät ole passiivisia kuluttajia

Sarjojen katselu, ryhmäliikunnassa käyminen ja muut tavalliset asiat ovat mukavaa ajanvietettä, mutta ne eivät vie eteenpäin. Menestyjätkin varmasti toisinaan katselevat meemejä ja kissavideoita internetissä, mutta he kuitenkin pyrkivät passiivisen kuluttamisen sijaan käyttämään aikansa tuottavammin; kehittämään itseään ja edistämään omia päämääriään. Tämä näkyy myös uutisissa: moni tekniikan alan johtaja on sanonut, etteivät hänen lapsensa saa elektroniikkaa käsiinsä nuorena, ja heitä kannustetaan myös luovan tekemisen pariin. Passiivinen viihde ei kanna pitkälle, mutta esimerkiksi käsityöt, tietokirjallisuuden lukeminen, puutarhan hoito tai vapaaehtoistyö voivat olla kehittäviä harrastuksia – kunhan niistä on itse innostunut.

Hyvä viestintä

Hyvä viestintä on tärkeää niin uran kuin elämänkin kannalta. Menestyvimmät ihmiset eivät ole tuppisuita, jotka pelkäävät puhua ihmisille, vaan he kommunikoivat tehokkaasti muiden kanssa. Tämä ei ole välttämättä itsestäänselvyys, vaan monet joutuvat työstämään viestintätaitojaan. Ujous, introverttius ja huono sanallinen ilmaisutaito eivät ole esteitä, vaan sosiaalista kanssakäymistä voi oppia. Se ei välttämättä ole miellyttävää – mutta kuten jo aiemmin todettiin, oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen auttaa eteenpäin.

Viestinnässä kannattaa kiinnittää huomiota sanallisen annin lisäksi yleiseen kommunikaatioon. Vältteletkö asioiden tekemistä, koska sinun pitäisi soittaa jonnekin tai kohdata tuntematon tai epämiellyttävä ihminen? Tällaiset asiat ovat menestyksen tiellä. Menestyjät uskaltavat kysyä neuvoa muilta, mutta lisäksi aivan tavallisista small talk -keskusteluistakin voi syntyä hyödyllisiä kontakteja. Ei siis kannata vieroksua puhetilanteita.

Sanallista viestintää ja ujoutta voi helpottaa erilaisilla kursseilla. Kirjoitetun ja puhutun kielen sujuvuus antaa ihmisestä uskottavamman kuvan ja avaa ovia; kuten myös itsevarma esiintyminen. Esimerkiksi kansanopistoilla ja netissä on erilaisia kirjoittamisen kursseja. Ujoutta voi puolestaan oppia hallitsemaan esiintymisjännityksen ryhmissä tai harrastajateatterin kautta.

Menestyjät ovat itsevarmoja, mutta he myös uskaltavat myöntää virheensä. Erehtymisen myöntäminen antaa tilaisuuden oppia tapahtuneesta ja siirtyä eteenpäin. Tapahtuneen patoaminen, vatvominen ja itsensä vähättely sen vuoksi puolestaan hidastavat ja hankaloittavat etenemistä. Menestyjät eivät myöskään anna mielistelyn nousta päähän, vaan pitävät jalat maassa – muutoin elämä voi antaa nopeasti uuden tilaisuuden palata maan pinnalle.

Omia asiakkaita ei myöskään kannata unohtaa. Menestyneimmät ihmiset muistavat, ketkä ovat auttaneet heitä tiellään menestykseen, ja suhtautuvat kunnioituksella ja nöyryydellä asiakkaisiinsa. He eivät lopeta asiakkaiden kuuntelemista, sillä se on olennainen osa tuotekehitystä millä tahansa alalla.

Delegointitaidot

Menestyjä tekee kovasti töitä, muttei tee kaikkea itse. Jotta saavuttaa omat unelmansa, kannattaa koota ympärille samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa vastuita ja tehtäviä kunkin erityisosaamisen mukaisesti. Menestyjä jakaa tehtäviä, mutta ei seuraa pakkomielteisesti niiden toteuttamista, vaan antaa ihmisten toteuttaa ne tavallaan. Liiallinen kontrollointi voi olla monien päämäärien kannalta haitallista.

Oman hyvinvoinnin turvaaminen

Menestyjät myös pitävät huolta itsestään ja palkitsevat itsensä. Tämä tarkoittaa sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia; liikuntaa, terapiaa, meditaatiota tai muun palkitsevan harrastuksen harjoittamista. Tarkoitus on välillä unohtaa työt täydellisesti, jottei tapahdu ylikuormitusta.

Psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista voi myös auttaa omien saavutusten muistaminen ja kiitollisuus. Saavutuksia ei tarvitse laittaa näytille, mutta niiden säilyttäminen ja näkeminen hankalina aikoina voi auttaa muistamaan, miten pitkälle on tultu. Myös kiitollisuus ja nöyryys auttaa – kun muistaa, miten pitkälle on tultu, on helpompi osata myöntää virheensä ja vaikuttaa inhimillisemmältä muidenkin silmissä.

Stressinsietokyky

Jotta menestyy, täytyy sietää hankaliakin tilanteita ja stressiä. Stressaavat tilanteet voivat saada unohtamaan omat päämäärät ja tekemään huonoja päätöksiä, mistä syystä niiden sietäminen on tärkeää. Vastuu, riskit ja muut menestyjien elämän osat tuovat lähes varmasti eteen stressaavia tilanteita, joista on selvittävä.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI